Daily News Archive

Top Ten Nepali News Today | News in Nepal

1. प्रधानमन्त्रीको फोक्सोमा दाग,विदेश लान सिफारिस ( Seto Pati) तीन हप्तादेखि सुख्खा खोकी र कहिले काही ज्वरो आउने लक्षण देखिएको छ। सिटी स्क्यान गर्दा फोक्सोमा सानो दाग देखिएकोले उहाँको थप परीक्षण हुँदै गरेको छ।  अमेरिकामा …